Project Description

Waarom massage zo zinvol is ?

Eigenlijk masseren wij vaak onbewust, het is een reflex om even over een pijnlijke plek te wrijven. Je kan tientallen redenen verzinnen om te masseren; je partner te verwennen; om iemand extra aandacht te geven; om de stress weg te masseren; als relaxatie na een drukke dag; om de bloedsomloop te verbeteren;  als verjongingskuur; om genezing te bevorderen, enz …
Massage is ontspannend, voor  lichaam en geest, maar tevens stimulerend, bij energiegebrek of vermoeidheid bijvoorbeeld, burn-out ,onbalans en depressies. Stramme spieren, stijve gewrichten worden weer soepel.

Voor het sporten zorgt massage ervoor dat de spieren goed doorbloed en opgewarmd zijn, zodat blessures vermeden kunnen worden. Nadien kan massage krampen bestrijden en afvalstoffen, melkzuur en dergelijke sneller laten verdwijnen.

Ook de inwendige organen worden gestimuleerd: een buikmassage kan de spijsvertering stimuleren, alsook de lever en de nieren,  zodat de afvalstoffen sneller afgevoerd kunnen worden.

De gevolgen van stress, nerveusheid , neerslachtigheid, energiegebrek, …  ,kan je met bepaalde aangepaste handgrepen, in combinatie met etherische oliën, verbeteren.

Dat geuren de geest en de emoties beïnvloeden is algemeen bekend.

Zin om lekker te cocoonen ???

De soorten massages worden hierna uitvoerig besproken.

Bio-energetische massage:

Een energetische massage is een zegen voor lichaam en geest. Het harmoniseert, balanceert en brengt rust.

Het lichaam is doorweven met energiekanalen, meridianen genoemd. In optimale omstandigheden stroomt de energie vrij door deze kanalen. Het is echter zo dat door externe factoren zoals crisissituaties, spanningen en stress zowel van het heden  als van  zaken die in het verleden gebeurd zijn , blokkades zich kunnen vastzetten in deze meridianen zodat de energie niet meer vrij kan stromen. Gevolg : vermoeidheid, futloosheid, het gevoel van stil te staan, niet verder meer kunnen, alles wordt te veel, men kan het niet meer aan.

Door deze massage zullen de blokkades aangeraakt en opgeheven worden , het kan zijn dat tijdens deze sessie emoties naar boven komen en op deze manier getransformeerd worden waardoor de energiestroming weer optimaal kan plaatsvinden.

Er wordt tijdens de massage ook energie “gegeven of aangevoerd” via de handen op plaatsen  waar dit nodig is. Het is echter niet alleen zo dat een energetische massage enkel baat heeft als men zich niet lekker voelt, het is zeker ook een weldaad om je te laten verwennen en zo tot een diepe vorm van ontspanning te komen.

Een Bio-energetische massage duurt gemiddeld 1 u 30 ‘

Met aangepaste, voor u persoonlijk uitgezochte, etherische oliën

Energetische aroma-massage:

“Een goede denkwijze is gelijk aan een goede psychische conditie, is gelijk aan een goede circulatie van energie en bloed.”

Een energetische aroma-massage is een relaxerende, sensitieve massage van het hele lichaam. De gebruikte technieken zijn een combinatie van handelingen uit verschillende reeds bestaande massagevormen.

Hierbij baseer ik me hoofdzakelijk op reflexologie , sensitieve massage, Reiki , het doorgeven van energieën en bevorderen van energiedoorstromingen.
Het sensitieve van de massage zit in het fijngevoelig waarnemen van het lichaam met zijn specifieke geschiedenis, vorm, zijn eigen spanningen en behoeften.
Ik benader de persoon in zijn totaliteit als mens vanuit een respectvolle aandacht.
Vooral de structuur en de samenhang van het lichaam krijgen speciale aandacht.
Daardoor werkt deze massage ook sterk verbindend en helend.
De invloed ervan kan heel wat verder gaan dan enkel relaxatie, wat op zich niet slecht is.

Door deze vorm van massage wordt de mens dichter bij zichzelf en zijn levensenergie gebracht.  Hij leert zichzelf bewust als geheel ervaren: lichaam, geest en ziel. Hij leert zichzelf ook  beter kennen, meer aanvaarden, liever zien ….. , kortom zich beter voelen.

De massage wordt altijd ingeleid door een gesprek waar we proberen nieuwe inzichten te bekomen waarbij je geestelijk al een beetje ontspant.

De persoon wordt gemasseerd met warme oliën, dit om soepele glijdende bewegingen te verkrijgen. De olie wordt energetisch uitgezocht, zodanig dat we met een ondersteunende olie gaan werken die op dat moment zowel fysisch als psychisch van toepassing is.

Deze massage met gesprek duurt 1u 30’

 Shiatsu

Wat kan of mag je verwachten van een shiatsu behandeling?

 Een shiatsu behandeling wordt gegeven op de grond of op een tafel.
De behandeling wordt op de kledij gegeven. Je doet wel best losse en gemakkelijk zittende kledij aan, liefst katoen. Voor de best werkende geleiding van energie.
Je zal gevraagd worden afwisselend op je buik, je rug en soms ook op je zij te gaan liggen.
Ik behandel door je te masseren en duimdruk uit te oefenen op punten over je hele lichaam, van kop tot teen! Of hoofdzakelijk meer aandacht schenkend aan de plaatsen waar de blokkade of het probleem zit.
Een behandeling start met een kort (of soms langer) gesprek over je gevoel/klachten op dat moment, dat geef je zelf ook een beetje aan.
Ieder individu is uniek en de behandeling zal dan ook op jouw maat afgestemd worden.
Het is de bedoeling om de juiste omstandigheden te creëren zodat het zelfhelend vermogen van je lichaam zijn werk kan doen. De eigenlijke behandeling heeft dan een duur van één uur.

Behandeling van 1 uur

Gesprek en behandeling 1u 30’

Afhankelijk van de klacht, integreer ik soms ook andere ontspanningstechnieken zoals voetreflexologie, lymfedrainage en craniosacrale technieken. Ook kunnen gerichte stretchoefeningen aan bod komen.

Na een behandeling voel je je heel ontspannen en licht (je kan het ook wat koud krijgen doordat diepere lagen van vastzittende energie los zijn gekomen)

Voor wie is shiatsu bedoeld?

 Shiatsu is bedoeld voor iedereen die houdt van ontspanning door aanraking en/of die zijn/haar lichaam soepeler en gezonder wil maken, voor jong en oud, van baby tot hoogbejaarde!

Mensen die graag een momentje voor zichzelf reserveren (“me-time” zoals dat tegenwoordig heet), mensen met alle vormen van stress (werk, emotioneel, gezondheid, relationeel, opvoeden …), mensen die een beroep uitoefenen dat veel van hun lichaam vraagt, zijn gebaat met een shiatsu-behandeling.

Maar evengoed kan shiatsu ook preventief iets voor je gezondheid betekenen. Je hoeft geen klachten te hebben!

Ook ouderen ervaren vaak verlichting van de typische klachten aan het ouder worden : stramme spierklachten, mindere beweeglijkheid, artritis, enz …

Op baby’ s werkt shiatsu heel ontspannend.

En voor opgroeiende kinderen die tegenwoordig meer en meer druk/stress ervaren (of komt het meer aan de oppervlakte …?) op verschillende vlakken (concentratie- en gedragsproblemen …) kan shiatsu een ideale ontspanning zijn ( en dus ook voor de ouders !)

Als shiatsu-beoefenaar stel ik geen diagnose van fysieke, psychische of acute aandoeningen vast.

Dit laten we over aan een arts of een gekwalificeerd persoon. In  geval van een ernstige aandoening raadpleeg dan een arts. Shiatsu kan een aanvulling zijn bij een medische behandeling.

Wat is shiatsu juist ?

 De definitie van Shiatsu : Shiatsu is een vorm van manipulatie met  duimen , vingers en handpalmen, waarbij zonder gebruik van enig instrument, druk wordt uitgeoefend op de menselijke huid, om interne stoornissen te corrigeren , de gezondheid te bevorderen of te bewaren en het herstel van specifieke klachten te ondersteunen.

Shiatsu is een Japanse massagevorm, overgenomen uit de Chinese massages , die in de loop van de verschillende eeuwen vele ontwikkelingen heeft gekend. De oorsprong vinden we bij mens of dier die instinctief op een plaats waar hij pijn heeft, drukt of wrijft met de handen.

Na jaren studie en onderzoek werd dit instinctieve handelen verbeterd en ontwikkeld tot een systeem dat geschikt is voor het verhelpen van allerlei kwalen.

Shiatsu is gebaseerd op het idee dat onze vitale energie, onze “KI”, door welbepaalde kanalen of meridianen in het lichaam stroomt.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de meridianen heel nauw verbonden zijn met onze organen. Door het uitoefenen van druk op welbepaalde punten die op de meridianen liggen , wordt de circulatie van “KI” gestimuleerd en worden blokkades van de energiestroom opgeheven. Hierdoor kunnen specifieke organen en het lichaam als geheel beter functioneren. Met andere woorden, door verschillende manipulatietechnieken kan de beoefenaar een stimulerend en regelend effect naar een gekweld orgaan of systeem zenden.

Het is een techniek die ziekten  helpt voorkomen en er naar streeft het lichaam in optimale conditie te houden.

Shiatsu stimuleert of wekt de zelfgenezende krachten in ons lichaam op en grijpt zo onrechtstreeks in op de eventuele symptomen. Bovendien werkt shiatsu als een natuurlijk kalmeermiddel.

Shiatsu helpt bij een druk en stresserend leven, slapeloosheid, hartkloppingen, stramheid en allerlei spanningen.Bovendien helpt het om in moeilijke omstandigheden kracht te vinden en hierdoor richting te geven aan het leven. Het ondersteunt de transformatieprocessen in het leven.

Shiatsu betekent letterlijk “SHI”= vinger en “atsu” = druk.

Bij shiatsu worden de duimen, handpalmen en vingers gebruikt om druk uit te oefenen op bepaalde plaatsen op het lichaam. Hierbij wordt door de behandelaar niet met  spierkracht gewerkt maar wordt het eigen lichaamsgewicht gebruikt om druk uit te oefenen.

In Japan is de opleiding tot klassieke shiatsu-therapeut gereguleerd door de overheid.

De ontwikkeling van shiatsu is gekoppeld aan de Chinese acupunctuur en acupressuur.

Voor welke klachten kan shiatsu iets betekenen ?

Eigenlijk kan shiatsu ingezet worden bij heel veel  klachten en symptomen, voornamelijk stressgerelateerde. (hebben niet alle “welvaartsklachten- en ziektes” een onderliggende stressoorzaak …?)

De Oosterse visie op ziekte en gezondheid indachtig (zie uitleg hieronder), biedt het niet veel meerwaarde hier een lijst van klachten neer te schrijven.

En zoals hierboven al aangegeven, je hoeft niet noodzakelijk klachten te hebben om baat te hebben van een shiatsumassage.

Visie op ziekte en gezondheid?

Shiatsu is een van oorsprong Chinese natuurlijke en holistische geneeswijze, en werd daarna verder verfijnd door de Japanse cultuur.

Alles wordt in de traditionele Oosterse geneeskunde beschouwd als één geheel.

De mens maakt deel uit van zijn omgeving (belang van de natuur !), beïnvloedt deze maar is er ook afhankelijk van. Naast het verband tussen de natuur en de aanleg van de mens voor bepaalde ziektes, worden ook emoties en levensstijl als belangrijke factoren tot ziekte en gezondheid gezien.

Wil je gezond blijven, dan moet je je voortdurend aanpassen aan de veranderingen in je lichaam en de buitenwereld. Doe je dat niet, dan ontstaat er disharmonie, je krijgt klachten en wordt ziek.

De behandeling van ziekten is in de Oosterse geneeskunde voornamelijk een intuïtief proces (gebaseerd op filosofische principes, zoals onder meer  yin/yang ) van waaruit naar de diepste oorzaak van de ziekte wordt gezocht. Zelfs als twee personen dezelfde ziekte hebben , met identieke symptomen, worden de individuele symptomen en onderliggende oorzaak van de ziekte grondig geanalyseerd, zodat een behandeling kan worden gekozen die het beste bij de betreffende persoon past.

Diagnoses kunnen op verschillende manieren gebeuren (hier worden vooral de zintuigen ingezet op basis van zien, horen, voelen en ruiken).

Telkens komt het erop neer te achterhalen waar er zich balansverstoringen in de meridianen (energiebanen in ons lichaam die verbonden zijn met onze organen) bevinden.

In het Oosten wordt alles traditioneel gezien als een vorm van energie “KI”.

De energietoestand of de “KI” van het menselijk lichaam is het resultaat van vele factoren, zoals voeding, ademhaling, levenswijze en visie.

Als “KI” ergens in het lichaam komt vast te zitten (emotionele/fysieke blokkades) , beïnvloedt dat de “KI”- stroom in het hele lichaam en kan spanning en stijfheid en daarna ziekte het gevolg zijn.

Met therapieën als kruidengeneeskunde, acupunctuur en shiatsu (natuurlijke en holistische geneeswijzen) zijn al eeuwenlang opmerkelijke resultaten behaald om het “KI” van het lichaam terug in balans te brengen.

Als voorbeeld wordt hierbij ‘hoofdpijn’ beschreven:

Hoofdpijn treedt volgens de Chinese geneeskunde niet alleen op in het hoofd. Het is ook niet alleen maar een pijn. Je kunt hoofdpijn niet genezen zonder dat je kijkt naar de eigenlijke oorzaak en haar ook niet behandelen op de manier waarop je de hoofdpijn van iemand anders behandelt.  Het is een obstructie van “KI” (energie, levenskracht), die samenhangt met de energiepatronen in het lichaam van de persoon in kwestie, zijn omstandigheden, zijn levensstijl, zijn voeding.

De behandeling kan bestaan uit lichaamswerk met armen en benen, waarbij het hoofd niet eens betrokken hoeft te zijn. Dit werpt veel betere resultaten af dan de poging een einde te maken aan de oppervlakkige symptomen (bijv. met een pilletje!)

Het idee van instant-genezing door middel van medicijnen is zeer verleidelijk; een oppervlakkige en symptomatische behandeling grijpt echter niet in op de diepere storingen die aan de basis liggen van ziekte.

Conclusie:

Mijn intentie is in elk geval om met heel veel liefde en respect voor mijn “klanten” via shiatsu een verandering, hoe klein ook, te kunnen aanbrengen in hun gezondheidstoestand of gezondheidsgevoel. En dat kan evengoed gebeuren door simpelweg een momentje van totale ontspanning aan te bieden. Maar hopelijk gebeurt er ook meer…

Shiatsu-Bio-energetische massage:

 Er bestaat ook een mogelijkheid om van een combinatie van Shiatsu-Bio-energetische massage te genieten.

De technieken shiatsu worden eerst droog toegepast en daarna wordt de behandelde zone gemasseerd met aangepaste en uitgezochte etherische oliën in een zeer hoog kwalitatieve basisolie van Sjankara, op het lichaam zelf.

duur  1u30’

Voetzone-reflexologie :

Een gezond en goed werkend lichaam heeft een goede energiedoorstroming. Als een orgaan minder goed werkt , ontstaat er een blokkade die in de voet voelbaar is. Door druk en energetische massage uit te oefenen op bepaalde punten en zones gelegen op de voetzolen, stimuleren we de bloedsomloop waardoor het een weldadige invloed heeft op het corresponderend orgaan of lichaamsdeel.

Met voetzone-reflexologie kun je allerlei kwalen met succes behandelen zoals stress, slecht werkende organen, revitalisering van het organisme en niet te vergeten, een grondige ontspanning.

duur: 1 uur

Psychozone-massage:

Is een massage, via de voeten gecombineerd met acupressuurpunten op het lichaam.
Dit heeft tot gevolg dat het lichaam, de geest en de ziel als het ware gereinigd worden en hun functie wordt in positieve zin bevorderd.
Daardoor worden  organische krachten vrijgemaakt, die het de betreffende mens mogelijk maken zijn wil te versterken en deze in grotere mate door te drijven.

Bovendien wordt door de Psychozone-massage de uitscheiding van gif- en schadelijke stoffen verhoogd. Tegelijkertijd wordt de doorbloeding in het ganse organisme beduidend verbeterd. De mens bereikt zo steeds weer zijn natuurlijk en harmonisch evenwicht.

Van toepassing bij : stress & nervositeit, lichamelijke & geestelijke verzwakking, concentratiegebrek, depressies, angstaanvallen, onzekerheden & remmingen, contactmoeilijkheden examenkoorts, slaapstoornissen, eetzucht, tablettenmisbruik, nicotine-lust, alcohol-lust en overgangsproblemen.

duur : 1 uur

Metamorfosemassage:

Metamorfosemassage is een massage die transformatie van binnenuit op gang brengt.

De behandeling bestaat uit een zachte aanraking op het reflexgebied van de wervelkolom op de voeten, de handen en het hoofd, alsook op het auraveld van deze gebieden.

De reflexzone van de wervelkolom correspondeert met de prenatale periode in ons leven en door deze reflexzones te behandelen, kunnen blokkades die voor de geboorte ontstaan zijn, worden opgeheven.

Het doel van deze behandeling is de levenskracht/levensenergie die in deze periode werd geblokkeerd, weer vrij te maken, zodat de verbinding tussen lichaam en geest wordt hersteld en je kunt worden wie je in wezen bent. Een behandeling geeft vaak een diepe innerlijke rust.

duur : 1 uur

Japanse gezichtsmassage:

In de Japanse cultuur wordt het gezicht beschouwd als “De spiegel van de gezondheid”.

De Japanse gezichtsmassage is een verfijnde massage die de oppervlakkige en diepe gezichtsweefsels , drukpunten en meridianen behandelt volgens de Japanse medische traditie. Bij Japanse gezichtsmassage wordt extra aandacht besteed aan de huid en de bloed- en lymfecirculatie van het gezicht.

De behandeling werkt in de diepte om zo de bloedcirculatie te stimuleren en de toxines vrij te maken van de onderhuid. Doordat deze massage de huid tevens strakker maakt zullen rimpels minder zichtbaar zijn.

Door deze massage wordt u niet enkel verwend, maar bovenal zal uw gezicht uw gezondheid laten uitstralen.

Elk deeltje, van je schouders tot je kruin, krijgt de nodige aandacht met specifieke en aangepaste massagetechnieken.

 • Helpt preventief tegen huidverslapping en rimpelvorming
 • Remt het verouderingsproces
 • Ontspant nek en schouders en vermindert spanning op het hoofd
 • Bevordert de gezondheid en het uiterlijk van de gezichtshuid
 • Kan helpen bij slapeloosheid.

Met Phyto 5 of Yonkâ producten

duur: 40 ‘

Ayurveda-massage:

Ayurveda is één van de oudste geneeswijzen die het leven beschouwd als een allesomvattende totaliteit.

Ayurveda refereert naar “kennis van het leven”. De ayurvedische massage is daar een onderdeel van en wordt zowel preventief als curatief ingezet.

De ayurvedische massage therapie kan deuren openen, een reis zijn, waardoor je je bewuster wordt van wat er zich in je afspeelt op fysiek, psychisch en emotioneel niveau.

De massage draagt o.a. bij aan :

 • Het activeren van het lymfesysteem en de bloedsomloop
 • Het bestrijden van stress, vermoeidheid en slapeloosheid
 • De bewustwording van het lichaam
 • Verlichting van de spierspanning
 • Stimuleert het zelfregulerend en zelf herstellend vermogen van het lichaam

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van warme uitgebalanceerde kruidenolie.

 • Je voelt je weer helemaal ontspannen en opgeladen.
 • Verjongend effect op lichaam en geest.

Duur: 1 u 30 ‘

Rugmassage:

Manueel met uitgebalanceerde etherische oliën.

Ontspannend/deblokkerend.

Duur: 30’

Afspraak 

Ik neem ruim de tijd om je zo optimaal mogelijk te ontvangen , te behandelen en om je de tijd te geven in alle rust terug naar het dagelijkse leven te komen.
Ik vraag je daarom om je aan je afspraak te houden en enkel te annuleren bij hoogdringendheid.
Dank je voor het respect.